AapinenLaivueen kielenkäytössä on vuosien varrella vakiintunut joukko hyvinkin erilaisia sanontoja, käsitteitä ja ohjenuoria, jotka sisältävät meille suurta viisautta ja hupia. Satojen sotalentojen havainnot asioista mitkä toimivat ja mitkä eivät, ovat luonnollisesti vain omiamme eivätkä mikään absoluuttinen totuus ja ainoa oikea tapa lentää. Alla olevia asioita ei siis kenenkään virtuaalilentäjän pidä ottaa millään muulla tavalla kuin LeLv30:n näkemyksenä siitä, miten me haluamme harrastusta toteuttaa.

ALAMO: Sotalennolla ennen starttia kaikille lentäjille kartalta määritetty paikka, jonne kokoonnutaan ilmataistelun edetessä epäsuotuisaan suuntaan. Alamo on yleensä hyvin selkeästi ilmasta havaittava vesistö, kaupunki, erikoinen maastonmuoto yms. joka suuren hädän ollessa päällä osuu välittömästi silmään. Alamo voi olla sekä puolustus- että hyökkäyskohteella; ilmataistelun tiimellyksessä erilleen joutunut pilotti, joka ei saa vihollista irti omin päin ilmoittaa menevänsä Alamoon ja saa sinne apuvoimia. Taktisesta tilanteesta riippuen Alamossa voi olla myös päivystäjä jo valmiiksi, laajalle alueelle hajaantuneet lentäjät kokoontuvat kaikki sinne erillisellä käskyllä, tai nimensä mukaisesti siellä käydään ylivoimaista vihollista vastaan taistelu viimeiseen mieheen.


ALISTAMINEN: Tähän yhteen sanaan kiteytyy koko laivueen lentotapa. Alistamislentäminen tarkoittaa ennalta sovitun lentokorkeuden pitämistä ja vihollisen estämistä sille pääsemisestä. B&Z taktiikan vaatiessa korkeusedun, vihollinen pidetään systemaattisesti alempana, jotta omien koneiden vahvuutta syöksyssä ja nousussa voidaan hyödyntää. Taktiikka vaatii kärsivällisyyttä, koska siinä joudutaan usein ajamaan vihollista alaspäin ilman varsinaista ammuntapaikkaa, tämän yrittäessä nousta omien koneiden tasolle. Jokainen alasajo syö kuitenkin viholliselta korkeutta ja energiaa, joka taas voidaan hyödyntää oman lentokorkeuden alentamisella suhteessa siihen. Jossain vaiheessa vihollinen ei kykene enää suorittamaan kuin horisontaalista väistelyä, joka taas helpottaa sen tuhoamista.

Alistamislennossa on äärimmäisen tärkeää ilmoittaa jatkuvasti ylimmän tavatun vihollisen korkeus, jotta omat koneet voivat kompensoida siihen omat syöksyyn lähtönsä.


AWACS: Suuren määrän omia koneita ollessa kohteella tai taistelussa, yksi johtovastuussa oleva lentäjä ottaa passiivisemman roolin korkeammalla, tarkkaillen taistelun edistymistä ja määräten esim. Alamon, hinaukseen tai levypalloon meneviä lentäjiä ja ehkä tärkeimpänä kuunnellen, jos aletaan ottaa turhia riskejä ja palauttaen lentäjät takaisin siihen suunnitelmaan ja taktiikkaan.


HINAAMINEN: Tämä termi tapahtuu usein B&Z lentämisessä; vihollinen yrittää nostaa koneensa spiraalinousua tekevän mersun perään. Hinaaminen voi olla myös luonteeltaan tarkoituksenomaista, yhden mersun lähtiessä syöksyyn sekavan koiratappelun yläpuolelta, toinen seuraa viiveellä perässä ja toivoo vihollisen ”lähtevän hinaukseen” ensimmäisen koneen ylös vetämänä ja ollessa helppo maali perässä seuraavalle mersulle.


JOO: Meille suurta hupia antanut dogfight- tai coop-serverin salasana. Uuden suomalaisen lentäjän tullessa mukaan lennolle, toiveena oli aina seuraava keskustelu: ”Onko servulle salasanaa”-”Joo”-”No voitko sanoa?”-”No joo joo”-”No mikä se on!!!”-” No joo on sanottu jo”-”#¤”&%¤#”


KUKKUU: Toinen laivueen lentotavan kiteyttävä termi. ”Kukkuu” kiljaistaan radioon, kun on suoritettu vähintään 700km/h nopeudella pystysyöksy täysin pahaa aavistamattoman vihollisen takaa tämän mahan alle ja ylösvedossa mielellään MK108:lla ammutaan tämä tulipalloksi, jonka läpi koneenkappaleita väistäen noustaan takaisin päivystyskorkeudelle. Jos kyseessä on ROSS-laivueen jäsen, kirjoitetaan ”KUKKUU” myös chattiin.


LAIVUEPISTEET: Sotalennoilla ansaitut pisteet omien tavoitteiden saavuttamisesta, esiim. tehtävänä olleen saaton tai puolustuksen onnistumisesta. Arvokkaimpana pidettiin kuitenkin ns. 61-pisteitä, jotka myönsi toinen lentäjä perässään olleen vihollisen alasampumisesta tai karkottamisesta. Pisteiden ideana oli se, että vaikka lennolla ei saanut ilmavoittoa, onnistumista mitattiin myös muilla tavoin ja mikäpä olisi lentolaivueessa hienompaa kuin olla se kaikkein paras kaveri ja halutuin siipimies, kun erikoisosaamisena on toverin virtuaalielämän ylläpito?


LEVYPALLO: Levypalloa yritetään syöksymällä pienellä viiveellä toisen mersun perään koiratappelun yläpuolella. Vihollisen väistäessä ensimmäistä konetta mahdollisesti tiukalla kaarrolla tai jopa ylösvedolla, perässä seuraava mersu saattaa päästä ampumaan suoraan edessään paikallaan roikkuvaa vihollista selkään.


OHJAA MUA: Vihollisen päästessä taakse takaa-ajoon mutta oman koneen nähdessä tilanteen, annetaan auttajalle oman koneen ohjausvastuu. Auttaja ohjaa komennoillaan uhattuna olevan koneen lentoradan sellaiseksi, että pääsee ampuma-asemaan mahdollisimman nopeasti tai ainakin vihollisen näkökenttään pelotteeksi. Tilanteessa autettavan on omattava 100% luottamus auttajaan sekä pystyttävä reagoimaan sekunnissa annettuihin hyvinkin tiukkoihin käskyihin. Luonnollisesti radiossa ei kuulu auttamistilanteessa kenenkään muun puhe kuin tämän kaksikon.


RADIOKURI: Kolmikymppinen on tosilennoilla hyvin niukkasanainen otus ja saa paniikkikohtauksen, jos kanavalla puhuu yli 4 henkeä. Aktiivivuosina saimme karsittua parhaimmillaan sotalennoilla turhan puheen aivan minimiin, radioon lähinnä kuuluessa yksitavuisia kuittauksia. Omat huomiomme olivat vähäpuheisuudesta, että keskittymiskyky sekä tilannetaju paranivat merkittävästi, kun aisteja ei rasitettu radiosta kuuluvan pulinan ymmärtämiseen, sen ollessa 90% aivan liikaa tai turhaa infoa ja joka todellisuudessa esti sen tärkeän asian sisäistämisen.


REILU PELI ON PERSEESTÄ: Kolmas laivueen ydinajatuksista. Me emme lennä, jotta vihollinen viihtyisi vaan siksi että meillä olisi kivaa. Meille on vihollisen turha tarjota kutsuja kaartotappeluun pintoihin tai ylipäätään mihinkään, missä emme näe taktista etulyöntiasemaa. Jos vihollinen puolustaa kohdetta 25% bensatankilla ja meillä on taas tankki täynnä, me puhumme keskenämme mukavia 6km korkeudessa ja käymme tuhoamassa maakohteet vihollisen mentyä tankkaamaan tai pudottua maahan. Tämän jälkeen lennämme tyytyväisinä kotikentälle kaikki hengissä, tehtävä voitettuna.


RYKELMÄ: Omat huonot kokemuksenne väljästä ja huolimattomasta jonomuodosta, joka on pahimmillaan 10km pitkä, kun kontakti saadaan, muokkasivat tyyliämme tiukkaan muotoon. Aina optimoidusta lentoonlähdöstä suoraan muotolentoon ja siitä kohteelle saapumiseen, laivue pyrkii hyvin lyhyisiin koneväleihin. 

Omien taktisten kokemustemme mukaan, kahden tai kolmen parin mahdollisimman tiukka muoto tarjoaa maksimaalisen asevaikutuksen kohdatessa viholliskoneita. Lukumääräisesti samanveroisten osapuolten ollessa tehtävällä, saavutetaan valtava taktinen etu kun esim. hyökkäyskohteelle ilmestyy 6 omaa konetta aivan nipussa, vihollisen ollessa taas em. 10km pitkässä jonossa. Omien koneiden kohdeylivoiman ollessa esim. 6 vs. 3, voidaan suorittaa ylivoimalla välitön aggressiivinen isku, jonka seurauksena voi tehtävä/taistelu ratketa jo ensimmäisten kymmenien sekuntien aikana kontaktin saamisesta, vihollisen menettäessä puolet kalustostaan.SE SUUNNITELMA: Suurinta iloa meille on aina tuottanut sotalentojen lentämisessä taistelusuunnitelman laatiminen ja sen toteutus. Tehtävän tyyppi, omien ja vihollisen koneiden määrä, tyyppi, suorituskyky sekä vastustajan laatu ovat aina saaneet porukan miettimään toteutusta ja seurauksena on nähty sangen mielikuvituksellisia, hyvinkin monimutkaisia ja jopa eri väliosia sisältäneitä näytelmiä, jotka onnistuessaan ovat antaneet niitä suuria tunteita ryhmänä toimimisesta. Online-sotien huippuvuosina oli tavanomaista, että syntyi aktiivisten laivueiden välisiä ”minisotia”, joissa taktiikoiden muuntelu ja vihollisen hämääminen toivat mukanaan lisää syvyyttä toimintaan, tutun vastuksen pyrkiessä myöskin omaa toimintaansa vaihtelemaan aina kohdattaessa. Joskus lento päättyikin ikäväksemme täydelliseen väijytykseen ja sitten mentiin täysiä kohti Alamoa, mutta aina oli lähdettäessä SE SUUNNITELMA!TOIVOTAAN, TOIVOTAAN: Matalan pilvikorkeuden, huonon näkyvyyden tai sekasortoisen koiratappelun estäessä selkeän maalin löytämisen, suoritetaan jyrkkä syöksy täyskaasulla esim. puolustuskohteen päältä ja toivotaan että jotain osuu tähtäimen eteen.